RAM Mobile Data hecht grote waarde aan een zorgvuldige gebruik van persoonsgegevens. RAM Mobile Data zal bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover wij beschikken altijd de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. In het vervolg van deze privacy verklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

 

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

RAM Mobile Data maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Dit zijn bijvoorbeeld verzamelde gegevens van alle bezoekers in één maand. Doordat alleen bepaalde specifieke kenmerken worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het percentage bezoekers in de categorie 25-35 jaar, kunnen die anonieme gegevens niet worden gebruikt om te achterhalen wie in die leeftijdscategorie zitten. RAM Mobile Data kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om bepaalde informatie te verkrijgen. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet-provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor RAM Mobile Data niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, als u die ons niet zelf vertelt. RAM Mobile Data kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen RAM Mobile Data een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze website bezoeken.

 

Het gebruik van uw persoongegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens op in een centrale databank en verwerken deze persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die u vooraf zijn meegedeeld. Zo zullen uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld voor het verzenden van facturen. Verder kunnen verbruiksgegevens worden vastgelegd voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, alsmede het voorkomen of opsporen van fraude. RAM Mobile Data wil uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die RAM Mobile Data aanbiedt. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u RAM Mobile Data dit per e-mail of per post laten weten. RAM Mobile Data zal meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketing informatie stopzetten. RAM Mobile Data verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die RAM Mobile Data met u heeft gesloten.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

RAM Mobile Data zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan RAM Mobile Data te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van RAM Mobile Data zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u RAM Mobile Data verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. RAM Mobile Data zal die aanpassingen zou snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat RAM Mobile Data van uw persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacy Verklaring, dan kunt u dit per e-mail of per post aan RAM Mobile Data doorgeven. RAM Mobile Data zal vervolgens contact met u opnemen om na te gaan wat uw bezwaren zijn en hoe aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden.

Neem contact met ons op

Stuur ons een korte mail en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search